Vanaf april voert KOVO ook MPG berekeningen uit

De milieuprestatie score van bouwwerken is, naast de BENG scores, een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een bouwwerk. Hoe beter de milieuprestatie van het bouwwerk, hoe lager de milieu-impact is. Het berekenen van de milieuprestatie is voor nieuw te bouwen gebouwen verplicht, volgens de eisen Bbl.

In het besluit bouwwerken leefomgeving, voorheen bouwbesluit, zijn de voorschriften met betrekking tot de milieuprestatie, van een woning of kantoorpand, inhoudelijk niet gewijzigd. De MPG geldt voor woningen en voor kantoren met een gebruiksoppervlakte groter dan 100 m².
De MPG-grenswaarde voor woningen is 0,8.
De MPG grenswaarde voor kantoren is 1,0.

De Milieuprestatie eis en BENG eisen, kunnen ook als gunning criterium meegenomen worden in een aanbesteding of selectie traject.
Bent u als architect of als bouwkundig ontwerp bureau betrokken bij nieuwbouwplannen? Wij ondersteunen u graag met de BENG en Milieuprestatie eisen te realiseren binnen de gestelde kaders en regelgeving.

in de B&U-sector verplicht volgens het Bouwbesluit. In de GWW-sector zien we dat steeds meer opdrachtgevers de milieuprestatie als gunningscriterium opnemen in aanbestedingen.

KOVO komt graag met u in contact en verzorgd graag de MPG berekening voor uw woning of bedrijfspand.

Terug naar nieuws