Veiligheidstekeningen

Veiligheidstekeningen spelen een cruciale rol in het vermogen van uw organisatie om doeltreffend te reageren op risico’s en noodsituaties. Actuele tekeningen met betrekking tot installatietechnische en bouwkundige veiligheidsaspecten zijn essentieel voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het melden van brandveilig gebruik van uw object.

KOVO biedt de volgende veiligheidstekeningen aan
voor uw organisatie en/of object(en):
1. Ontruimingsplattegronden
2. Veiligheidsinstructiekaarten
3. Bereikbaarheidskaarten
4. Omgevingsvergunning veiligheid plattegronden

Waarom zijn veiligheidstekeningen nodig?

KOVO tekent conform de geldende wet- en regelgeving, zoals NEN 1413 en NEN 1414. We onderscheiden ons door professionaliteit, een proactieve benadering en uitstekende service.

In noodsituaties is adequaat handelen en samenwerken van vitaal belang. Veiligheidstekeningen bieden instructies, overzicht en duidelijkheid tussen verschillende partijen. Bovendien dienen ze als hulpmiddel om te beoordelen of de situatie veilig is en voldoet aan de regelgeving. Zonder veiligheidstekeningen ontbreekt het aan overzicht.

Het is verplicht om veiligheidstekeningen toe te voegen bij het aanvragen of melden van een omgevingsvergunning, conform de NEN 1413. Als een ontruimingsplan vereist is (volgens Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl), Arbowet, Arbobesluit), zijn ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten volgens NEN1414-1 noodzakelijk.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden dienen te voldoen aan de NEN 1414, en vereist conform de Arbowet (Art. 15) en Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl) (Art. 6.20 lid 3).

Neem direct contact op

Veiligheidsinstructiekaarten

Voor kleine bedrijven zonder verplichte brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie op basis van wet- en regelgeving.

Neem direct contact op

Bereikbaarheidskaarten

Behorend bij het ontruimingsplan conform NEN 8112, bieden een overzicht van risico’s en dienen voor interne voorlichting. De tekeningvereisten zijn vastgelegd in de NEN 1414.

Neem direct contact op

Omgevingsvergunning veiligheid plattegronden

Noodzakelijk voor het aantonen van brandveiligheid conform Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) (art. 6.8) bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Neem direct contact op

Werkwijze
Voor het maken van veiligheidstekeningen ontvangen we bij voorkeur digitale bouwkundige plattegronden in DWG of DXF formaat (AutoCAD). We kunnen ook scans of pdf’s digitaliseren in AutoCAD.

Gegevens voor tekeningen kunnen worden verkregen door een gebouwinspectie, zelf opnemen met kennis van BHV-symbolen, of door bestaande tekeningen aan te leveren voor aanvullingen. Concepttekeningen worden ter goedkeuring aangeboden, gevolgd door eventuele correcties voor de definitieve versie.

Neem contact op met één van onze specialisten.

Neem direct contact op