BENG
Bijna Energie Neutraal Gebouw

Met een BENG-berekening wordt de energieprestatie van een utiliteitsgebouw vastgesteld. Deze berekening is verplicht bij de aanvraag van vergunningen voor de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. Niet iedereen is bevoegd om een BENG-berekening te maken; bovendien moeten de berekeningen worden gecertificeerd door een erkend bedrijf, zowel tijdens de vergunningsaanvraag als bij de uiteindelijke oplevering van het gebouw.

BENG-berekeningen

Wij zijn gemachtigd om deze BENG-berekeningen op te stellen en te certificeren. Onze adviseurs staan tot uw beschikking om meer informatie te verstrekken over de BENG-berekening.

De BENG-berekening bestaat uit de volgende componenten:

 • BENG 1: De maximale energiebehoefte in kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar.
 • BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik in kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruikersoppervlak per jaar.
 • BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in procenten.

 

Deze indicatoren zijn ingevoerd vanaf 1 januari 2021 om de energieprestatie van nieuwbouwgebouwen te meten en te reguleren.

BENG 1: Energiebehoefte

Deze indicator bepaalt de energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling. Factoren die hierin meespelen zijn de gebouwschil, met aandacht voor verhouding glas-gevel, isolatie, kierdichting en het voorkomen van koudebruggen. Het gaat niet alleen om isolatie, maar ook om de combinatie van deze factoren, de vorm en locatie van het gebouw, om zo de energiebehoefte te minimaliseren. Deze berekening houdt rekening met een vastgesteld “neutraal” ventilatiesysteem, en de energiebehoefte kan worden ingevuld met zowel hernieuwbare als fossiele energie.

Neem direct contact op

BENG 2: Primair Fossiel Energiegebruik

Dit betreft het totale gebruik van fossiele energie voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. In het geval van woningen wordt eventueel opgewekte hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of warmtepompen, van het primair fossiel energiegebruik afgetrokken.

Neem direct contact op

BENG 3: Hernieuwbare Energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie plus primair fossiel energiegebruik. Hernieuwbare energiebronnen omvatten zon, biomassa, buitenlucht en bodem.

Neem direct contact op

Toelichting op een BENG-berekening:
Een BENG-berekening bestaat uit twee essentiële onderdelen: de initiële BENG-berekening voor de vergunningsaanvraag en het vervolgtraject bij de oplevering van de woning. KOVO biedt expertise voor beide fasen van de BENG-berekening.

Een totaal BENG-project omvat:

  1. De initiële BENG-berekening ten behoeve van de vergunningsaanvraag.
   2. Locatiebezoek door een van onze adviseurs voor de BENG-berekening.
   3. De BENG-berekening bij oplevering of in gebruik name van het gebouw.
   4. Advies met betrekking tot de resultaten van de BENG-berekening en de toepassing van installatietechniek.
   5. Registratie en afmelding van de BENG-berekening.
   6. Uitgifte van het energielabel.
   7. Dossieropbouw voor documentatie en archivering.

  Kleine woning

  < 100 m²

  € 504,- excl. btw
  Tekeningen beschikbaar in
  PDF en/of DWG en/of IFC

  Neem direct contact op

  Middelgrote woning

  < 175 m²

  € 554,- excl. btw
  Tekeningen beschikbaar in
  PDF en/of DWG en/of IFC

  Grote woning

  < 250 m²

  € 664,- excl. btw
  Tekeningen beschikbaar in
  PDF en/of DWG en/of IFC

  Neem direct contact op