MPG berekening

De milieuprestatie score van bouwwerken is, naast de BENG scores, een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een bouwwerk. Hoe beter de milieuprestatie van het bouwwerk, hoe lager de milieu-impact is. Het berekenen van de milieuprestatie is voor nieuw te bouwen gebouwen verplicht, volgens de eisen Bbl.

MPG Milieuprestatieberekening

In het besluit bouwwerken leefomgeving, voorheen bouwbesluit, zijn de voorschriften met betrekking tot de milieuprestatie, van een woning of kantoorpand, inhoudelijk niet gewijzigd.

  • De MPG geldt voor woningen en voor kantoren met een gebruiksoppervlakte groter dan 100 m2.
  • De MPG-grenswaarde voor woningen is 0,8.
  • De MPG-grenswaarde voor kantoren is 1,0.

De Milieuprestatie eis en BENG eisen, kunnen ook als gunningscriterium meegenomen worden in een aanbesteding of selectietraject. Bent u als architect of als bouwkundig ontwerpbureau betrokken bij nieuwbouwplannen? Wij ondersteunen u graag met de BENG en Milieuprestatie eisen te realiseren binnen de gestelde kaders en regelgeving.

In de B&U-sector verplicht volgens het Bouwbesluit. In de GWW-sector zien we dat steeds meer opdrachtgevers de milieuprestatie als gunningscriterium opnemen in aanbestedingen. KOVO komt graag met u in contact en verzorgd graag de MPG berekening voor uw woning of bedrijfspand.

Neem direct contact op