Provincie Flevoland

Het oorspronkelijke Provinciehuis Flevoland te Lelystad stamt uit de eind jaren zestig en is in de loop der jaren telkens uitgebreid. In verband met het nijpende ruimtetekort, een verouderde werkomgeving en bouwtechnische kwaliteit besloot de provincie een aantal jaren geleden opnieuw tot renovatie en uitbreiding van het provinciehuis over te gaan.

Het Technisch Centrum ontzorgt de provincie door alle gebouwinstallatiedocumenten namens de Provincie gestructureerd te beheren.