Veelgestelde
vragen

Heb je een vraag? Wie weet is het hieronder al voor u beantwoord.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.

Neem direct contact op

Verzorgen jullie ook energielabel voor bestaande woningen?

Dat verzorgen wij ook. Na uw aanvraag plannen wij een afspraak in. Tijdens deze afspraak komt onze energie adviseur bij u op locatie langs om de opname uit te voeren. Deze bevindingen worden opgenomen in de berekening en hieruit volgt een definitief energielabel. Dit label is 10 jaar geldig.

Wat is de levertijd van een berekening?

De standaard levertijd voor berekeningen bedraagt 10 tot 15 werkdagen. Mocht dit anders worden, verneemt u dat van ons per mail.

Kan ik een vergunning bij jullie aanvragen?

Wij zijn verzorgen geen vergunningsaanvragen. Dit dient gedaan te worden bij de gemeente. Wanneer u in een omgevingsvergunning traject zit, kunnen wij een BENG berekening, engineeringberekeningen en tekenwerk voor u maken. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Hebben jullie een werkplek beschikbaar?

Wij hebben altijd plek voor enthousiastelingen. Ook voor stageplaatsen kun je bij ons terecht. Laat van je horen! Wil je eerst meer info, bel of mail gerust. Of kom langs voor een bak koffie!

Geldt BENG uitsluitend voor nieuwbouw?

De BENG-eisen geldt alleen voor nieuwbouw woningen en gebouwen. Het Energielabel voor gebouwen wordt bepaald aan de hand van de uitkomst van de EP-2 (BENG 2) indicator. Dat betekent dus niet dat de nieuwbouw-eis plotseling van toepassing zou zijn op bestaande bouw; alleen de rekenmethode komt overeen. Voor bestaande woningen en gebouwen zijn vooralsnog geen harde eisen gesteld aan de energieprestatie.

Wij zoeken een partner voor ons documentbeheer. Wat wordt er opgenomen in het gebouwdossier? En kan ik dit bij jullie kwijt?

Kovo is uw partner voor documentbeheer voor diverse soorten instellingen. Hierbij te denken aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Het documentbeheer bestaat uit actuele tekeningen en/of documenten die wij beheren in het KOVO Document Beheer Systeem (DBS). Dit systeem is altijd toegankelijk voor gebouwbeheerders. Technisch Centrum vervaardigt niet alleen (revisie) tekeningen maar is daarnaast ook bekend met de installaties die zich hierop bevinden.

Verzorgt KOVO ook tekenwerk voor zakelijke klanten?

Uiteraard is KOVO graag uw partner in tekenwerk, ook voor de zakelijke klant. Wanneer alle benodigde informatie door u is verstrekt, gaan onze tekenaars aan de slag. De tekeningen worden vervolgens ter controle verstrekt. Na verwerking van eventuele opmerkingen wordt de definitieve set met tekeningen verstrekt. Hiervoor is het niet nodig dat u langs komt op kantoor. Alles wordt per WeTransfer verzonden. Veilig en snel!

Wat zijn werktuigbouwkundige installaties?
 • riolering- en hemelwaterinstallaties
 • installaties voor koud-, warmwater
 • gasinstallaties (verbrandingsgassen, industriële en medische gassen)
 • koelinstallaties
 • verwarmingsinstallaties
 • luchtbehandelings- en ventilatiesystemen
 • perslucht e.d.
 • regelinstallaties
Wat zijn sanitaire installaties?
 • riolering- en hemelwaterinstallaties
 • installaties voor koud-, warmwater
Wat zijn klimaatinstallaties?
 • koelinstallaties
 • verwarmingsinstallaties
 • luchtbehandelings- en ventilatiesystemen
Wat is de ISSO publicatie 75.1 Energieprestatie utiliteitsgebouwen?

De ISSO-publicatie 75.1 bevat het opnameprotocol dat de EP-U adviseur moet gebruiken om een energieprestatierapport op te stellen voor een Utiliteitsgebouwen. Dit opnameprotocol wordt aangewezen vanuit de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9500-U. De BRL bevat de eisen voor de afgifte van een kwaliteitsverklaring voor het bepalen van de energieprestatie onder het zogeheten NL-EPBD procescertificaat. Deze publicatie is daarom bedoeld om in samenspraak met de beoordelingsrichtlijn te gebruiken.

Wat is de ISSO publicatie 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen?

De ISSO-publicatie 82.1 bevat het opnameprotocol dat de EP-W adviseur moet gebruiken om een energieprestatierapport op te stellen voor een woning of woongebouw. Dit opnameprotocol wordt aangewezen vanuit de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9500-W. De BRL bevat de eisen voor de afgifte van een kwaliteitsverklaring voor het bepalen van de energieprestatie onder het zogeheten NL-EPBD procescertificaat. Deze publicatie is daarom bedoeld om in samenspraak met de beoordelingsrichtlijn te gebruiken.

Wat is de NTA 8800?

NTA 8800 heeft als doel een transparante en eenduidige bepalingsmethode te zijn voor de energieprestatie van gebouwen, gebaseerd op de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) van de EU. De bepalingsmethode NTA 8800 is binnen randvoorwaarden ontwikkeld, zodat deze door de Rijksoverheid kan worden gebruikt voor het stellen van energieprestatie-eisen in de Nederlandse bouwregelgeving.

Wat is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)?

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.

Wat is Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) (voorheen bouwbesluit)?

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen het Bouwbesluit) regels vastgelegd voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die regels.

Wat is de MPG berekening?

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

Het toepassen van bijvoorbeeld gerecyclede vloerbedekking geeft een gebouw een duurzame uitstraling en is een belangrijk communicatiemiddel. Een MPG-berekening laat echter zien dat de duurzaamheid van de vloer onder de vloerbedekking een veel groter effect op de milieubelasting heeft.

Wat is de MPG eis?

Met ingang 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). Hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 te halveren (van 1,0 naar 0,5 te brengen). Onderzocht wordt ook hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen.

Is de BENG berekening of een energielabel verplicht?

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Deze BENG-eisen hebben de EPC vervangen voor een nieuwbouwaanvraag.
Bij verkoop of verhuur van uw woning is een energielabel verplicht. Dit energielabel mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Alleen een gediplomeerd EP adviseur mag uw woning schouwen en aan de hand van deze gegevens wordt een nieuw energielabel verkregen.