BENG
Bijna Energie Neutraal Gebouw

Een BENG-berekening beoordeelt de energie-efficiëntie van een woning. Deze berekening is wettelijk verplicht bij het aanvragen van vergunningen voor nieuwbouwwoningen. Niet iedereen is bevoegd om een BENG-berekening te maken; bovendien moet deze berekening zowel in de vergunningsfase als bij de uiteindelijke oplevering van het gebouw worden gecertificeerd door een erkend bedrijf.

BENG-berekeningen

Met een BENG-berekening wordt de energieprestatie van een nieuw te realiseren gebouw vastgesteld. Deze berekening is verplicht bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor uw nieuwbouw plan.
De BENG eisen zijn van toepassing voor woningen, woongebouwen (appartementen) en utiliteitsgebouwen.

Binnen KOVO werken we met gecertificeerde BENG adviseurs. De uiteindelijke BENG berekening wordt geregistreerd in EP-Online. De BENG berekening vormt een verplicht onderdeel van het omgevingsvergunning dossier.

Wij begeleiden uw ontwerp proces door eerst een concept BENG berekening op te stellen en daarmee te bespreken en te adviseren, in samenspraak met uw ontwerpteam, hoe te komen tot de optimale invulling van het energetische concept voor uw nieuwbouw project. Dit resultaat wordt vastgelegd in de definitieve BENG berekening.

Deze berekening wordt vaak aangeboden in combinatie met de MPG berekening, omdat dit gezamenlijk een completer beeld geeft van de milieuprestatie van uw nieuwbouw project. Ook de MPG berekening kan KOVO voor u uitvoeren.

Na realisatie van uw nieuwbouw project dient de BENG berekening herzien te worden met een opname op locatie en de BENG berekening t.b.v. het definitieve energielabel.

De BENG-berekening bestaat uit de volgende componenten:

  • BENG 1: De maximale energiebehoefte in kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik in kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruikersoppervlak per jaar.
  • BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in procenten.
  • TOjuli: Maatregelen om het risico op oververhitting van nieuwbouwwoningen te beperken.

Deze indicatoren zijn ingevoerd vanaf 1 januari 2021 om de energieprestatie van nieuwbouwgebouwen te meten en te reguleren.

BENG 1: Energiebehoefte

Deze indicator bepaalt de energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling. Factoren die hierin meespelen zijn de gebouwschil, met aandacht voor verhouding glas-gevel, isolatie, kierdichting en het voorkomen van koudebruggen. Het gaat niet alleen om isolatie, maar ook om de combinatie van deze factoren, de vorm en locatie van het gebouw, om zo de energiebehoefte te minimaliseren. Deze berekening houdt rekening met een vastgesteld “neutraal” ventilatiesysteem, en de energiebehoefte kan worden ingevuld met zowel hernieuwbare als fossiele energie.

Neem direct contact op

BENG 2: Primair Fossiel Energiegebruik

Dit betreft het totale gebruik van fossiele energie voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. In het geval van woningen wordt eventueel opgewekte hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of warmtepompen, van het primair fossiel energiegebruik afgetrokken.

Neem direct contact op

BENG 3: Hernieuwbare Energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie plus primair fossiel energiegebruik. Hernieuwbare energiebronnen omvatten zon, biomassa, buitenlucht en bodem.

Neem direct contact op

TOjuli

Deze indicator richt zich op het voorkomen van oververhitting in nieuwbouwwoningen, aangezien energiezuinige woningen beter warmte vasthouden. Directe zoninstraling kan echter leiden tot oververhitting in de zomer, wat gezondheidsrisico’s en ongemak met zich mee kan brengen. De grenswaarde voor de TOjuli-indicator, van kracht vanaf 1 januari 2021, is 1,20. Dit getal geeft inzicht in het risico op temperatuuroverschrijding in het gebouw, afhankelijk van de oriëntatie van het gebouw.

Neem direct contact op

Toelichting op een BENG-berekening:
Een BENG-berekening bestaat uit twee essentiële onderdelen: de initiële BENG-berekening voor de vergunningsaanvraag en het vervolgtraject bij de oplevering van de woning/gebouw. KOVO biedt expertise voor beide fasen van de BENG-berekening.

Een totaal BENG-project omvat:
1. De initiële BENG-berekening ten behoeve van de vergunningsaanvraag.
2. Locatie bezoek door een van onze adviseurs voor de BENG-berekening.
3. De BENG-berekening bij oplevering of in gebruik name van het gebouw.
4. Advies met betrekking tot de resultaten van de BENG-berekening en de toepassing van installatietechniek.
5. Registratie en afmelding van de BENG-berekening.
6. Uitgifte van het energielabel.
7. Dossieropbouw voor documentatie en archivering.

Kleine woning

< 100 m²

€ 610,- incl. btw
Tekeningen beschikbaar in
PDF en/of DWG en/of IFC

Neem direct contact op

Middelgrote woning

< 175 m²

€ 671,- incl. btw
Tekeningen beschikbaar in
PDF en/of DWG en/of IFC

Grote woning

< 250 m²

€ 804,- incl. btw
Tekeningen beschikbaar in
PDF en/of DWG en/of IFC

Neem direct contact op

Bent u geïnteresseerd in een MPG berekening of één van onze andere engineering berekeningen? Neem een kijkje op de zakelijke website van KOVO.