Technisch Centrum

Technisch Centrum, uw partner in effectief document- en risicobeheer.

Technisch Centrum ontwikkelde een online documentbeheersysteem waardoor gebouwbeheerders altijd toegang hebben tot actuele tekeningen en documenten, ook deelt Technisch Centrum kennis over relevante wet- en regelgeving. Technisch Centrum vervaardigt niet alleen (revisie) tekeningen maar is daarnaast ook bekend met de installaties die zich hierop bevinden. In de praktijk blijkt dit een winst voor onze klanten. Technisch Centrum is een onderdeel van de KOVO-groep.

Missie 

Een efficiënt ingericht gebouwdossier door borgen van werkprocessen met als doel concrete voordelen bij allerhande gebouw-, onderzoek en inkoopvraagstukken.
Voor gebouw eigenaren document beheer diensten aanbieden waarmee effectief gebouwbeheer mogelijk wordt gemaakt. 

Visie 

Technisch Centrum ziet het gebouwdossier als de centrale informatievoorziening voor veilig en noodzakelijk gebouwbeheer. Technisch Centrum levert ondersteuning door het inventariseren, inrichten en verbeteren van uw werkproces en het delen van kennis rondom gebouwbeheer.