Veiligheidstekeningen

Om adequaat te kunnen reageren bij risico’s en/of noodsituaties zijn actuele veiligheidstekeningen binnen uw organisatie van groot belang. Om een omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik aan te vragen voor uw object zijn bijlage tekeningen met daarop installatietechnische en bouwkundige veiligheid aspecten noodzakelijk. Veiligheidsplattegrond

Veiligheidstekeningen

We realiseren graag onderstaande veiligheidstekeningen voor uw organisatie en/of object(en):

  • ontruimingsplattegronden
  • bereikbaarheidskaarten
  • brandscheiding- en doorvoeringen tekeningen
  • omgevingsvergunning of -melding brandveilig gebruik bijlage tekeningen
  • opname van veiligheidsmiddelen op locatie t.b.v. bovenstaande producten

Waarom tekeningen voor veiligheid?

Bij een noodsituatie is adequaat handelen en samenwerken noodzakelijk. Veiligheidstekeningen zorgen voor instructie, overzicht en duidelijkheid tussen de diverse partijen. Tevens is een tekening een hulpmiddel om te beoordelen of de situatie veilig is en voldoet aan de regelgeving. Zonder veiligheidstekeningen geen overzicht.    

Veiligheidstekeningen zijn verplicht

Bij het aanvragen of doorgeven van een omgevingsvergunning of –melding gebruik is het verplicht om bijlagen tekeningen toe te voegen conform de NEN 1413.

Is er voor uw object en organisatie een ontruimingsplan vereist (bouwbesluit, Arbowet, Arbobesluit), dan is deze in combinatie met de aard van het object en de risicotekeningen noodzakelijk. Tekeningen die hierin invulling geven zijn o.a. ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten conform de NEN1414-1.

Vanuit de regelgeving zijn er eisen gesteld aan de brand- of rookwerendheid van wanden, vloeren en gevels. Voor het behouden en aantonen van deze brandwerendheid is een logboek met tekeningen voorzien van deze afdichtingen en brandkleppen noodzakelijk. Een logboek met tekeningen zorgt tevens voor een overzichtelijke en efficiënte manier van beheer en onderhoud.

Bel KOVO en vraag een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.