Veiligheidstekeningen

Veiligheidstekeningen

Om adequaat te kunnen reageren bij risico’s en/of noodsituaties zijn actuele veiligheidstekeningen binnen uw organisatie van groot belang. Om een omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik aan te vragen voor uw object zijn bijlage tekeningen met daarop installatietechnische en bouwkundige veiligheid aspecten noodzakelijk. Veiligheidsplattegrond

KOVO verzorgt graag onderstaande veiligheidstekeningen voor uw organisatie en/of object(en):

  • Ontruimingsplattegronden
  • Veiligheidsinstructiekaarten
  • Noodplantekeningen
  • Aanvalsplattegronden
  • Omgevingsvergunning veiligheid plattegronden

Waarom tekeningen voor veiligheid?

Veiligheidstekeningen van KOVO worden getekend volgens de huidige wet- en regelgeving en conform de geldende normen zoals NEN 8112 en NEN 1414. KOVO onderscheidt zich door haar professionaliteit, pro actieve houding en service.

Bij een noodsituatie is adequaat handelen en samenwerken noodzakelijk. Veiligheidstekeningen zorgen voor instructie, overzicht en duidelijkheid tussen de diverse partijen. Tevens is een tekening een hulpmiddel om te beoordelen of de situatie veilig is en voldoet aan de regelgeving. Zonder veiligheidstekeningen geen overzicht.    

Veiligheidstekeningen zijn verplicht

Bij het aanvragen of doorgeven van een omgevingsvergunning of –melding gebruik is het verplicht om bijlagen tekeningen toe te voegen conform de NEN 1413.

Is er voor uw object en organisatie een ontruimingsplan vereist (bouwbesluit, Arbowet, Arbobesluit), dan is deze in combinatie met de aard van het object en de risicotekeningen noodzakelijk. Tekeningen die hierin invulling geven zijn o.a. ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden conform de NEN1414-1.

Vanuit de regelgeving zijn er eisen gesteld aan de brand- of rookwerendheid van wanden, vloeren en gevels. Voor het behouden en aantonen van deze brandwerendheid is een logboek met tekeningen voorzien van deze afdichtingen en brandkleppen noodzakelijk. Een logboek met tekeningen zorgt tevens voor een overzichtelijke en efficiënte manier van beheer en onderhoud.

Ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond heeft als doel het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegronden staat daarom alleen afgestemde informatie.

Een ontruimingsplattegrond dient aanwezig te zijn door de eis “Ontruiming van gebouwen” in de Arbowet (Art. 15). Vervolgens dient conform het Gebruiksbesluit (Art. 2.3.6) en Bouwbesluit 2012 (Art. 6.23) bij een brandmeldinstallatie een ontruimingsplan te zijn. Ook is het mogelijk dat een ontruimingsplan wordt geëist bij het aanvragen van een milieuvergunning. De ontruimingsplattegronden zijn een onderdeel van dit ontruimingsplan conform NEN 8112.

Veiligheidsinstructiekaarten

Kleine bedrijven of instellingen waarbij op basis van wet- en regelgeving geen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt geëist, kan met een veiligheidsinstructiekaart worden volstaan.

Noodplantekeningen

Een noodplantekening is een tekening behorende bij het ontruimingsplan of noodplan conform NEN 8112. Hierin staat beschreven hoe men dient te handelen bij calamiteiten. Met behulp van deze tekening heeft de interne hulpverleningsorganisatie een overzichtelijke tekening met hierop alle aanwezige risico’s die er zijn. Tevens kunnen deze tekeningen ingezet worden als voorlichting binnen de organisatie.

Aanvalsplattegronden

Een Aanvalsplattegrond is een door de brandweer vereiste plattegrond voor het aanvalsplan waarop alle relevante (brand)preventieve en repressieve voorzieningen en alle relevante risico’s zoals aanwezige gevaarlijke stoffen, met betrekking tot de eerste bestrijding van een ongeval of calamiteit zijn weergegeven. Daarnaast zijn er ook andere externe hulpverleners die gebruik maken van deze tekening.

Omgevingsvergunning veiligheid plattegronden

Gebouwen moeten brandveilig worden gebouwd en gebruikt. Hiervoor dient meestal een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. KOVO verzorgd hiervoor de benodigde veiligheidsplattegronden conform Bouwbesluit 2012 (Art. 1.19 lid. 5). Deze plattegronden dienen bij de aanvraag toegevoegd te worden om aan te tonen dat aan de huidige regelgeving is voldaan.

Werkwijze

Voor het maken van de veiligheidstekeningen hebben we bij voorkeur de digitale bouwkundige plattegronden nodig in DWG of DXF formaat (AutoCAD). Ook is het mogelijk een scan of pdf aan te leveren, waarna we deze zullen digitaliseren in AutoCAD.

De gegevens op de gewenste tekeningen kunnen op verschillende manieren worden verkregen:

  • Op basis van een rondgang door het gebouw wordt alle informatie verzameld en in kaart gebracht.
  • Met enige kennis van de BHV organisatie kunt u zelf de veiligheidsvoorzieningen opnemen aan de hand van onderstaande symbolenlijst.
  • U levert bestaande tekeningen voorzien van de gewenste aanvullingen conform onderstaande symbolenlijst.

De concept tekeningen worden getekend en ter goedkeuring aangeboden. Hierna volgen mogelijk enige correcties en aanpassingen, waarna de definitieve versie ontstaat.

 

Heeft u belangstelling of wenst u nadere informatie bel ons graag op telefoonnummer 0522 46 48 45 of stuur ons een email: info@kovo.nl.