Warmteverliesberekening

Warmteverliesberekening

Met een warmteverliesberekening wordt berekend hoe groot het verwarmingsvermogen van bijvoorbeeld vloerverwarming moet zijn om een vertrek conform de gestelde eisen te kunnen verwarmen. Ook wordt het totale benodigde verwarmingsvermogen van de warmte-opwekker, bijvoorbeeld een warmtepomp, hiermee berekend.

De warmteverliesberekening is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • Transmissiewarmteverlies: dit zijn de warmtestromen door wanden, deuren, vensters, vloer en plafond van de betreffende ruimte
  • Ventilatiewarmteverlies: dit is het benodigde verwarmingsvermogen dat nodig is om de lucht die de ruimte  binnentreedt op te warmen tot de gewenste ruimteluchttemperatuur. Hierin is ook het infiltratieverlies meegerekend.
  • Opwarmtoeslag: dit is het extra benodigde verwarmingsvermogen om een vertrek na een bedrijfsbeperking (bijvoorbeeld cv-ketel ’s nachts een paar graden lager) binnen de in de gestelde eisen genoemde tijd weer op de gewenste ruimtetemperatuur te brengen

Hoe maakt KOVO een warmteverliesberekening?

Aan de hand van de bouwkundige tekening (DWG of PDF) van de woning wordt een 2D-model gemaakt met daarin alle wanden, deuren, ramen en ruimtebenamingen. Dit  2D-model wordt  ingeladen in het programma Vabi Elements om hier vervolgens een 3D model van te maken. In Vabi Elements wordt de benodigde informatie toegevoegd om de realiteit na te bootsen. De constructies van de wanden, daken, vloeren, deuren en ramen worden voorzien van de juiste RC-/U waarden. Verder worden alle ruimtes voorzien van de informatie zoals de klant deze heeft aangeleverd. Denk hierbij aan de gewenste ruimte temperatuur, type afgiftesysteem, type ventilatiesysteem en hoeveelheid ventilatie. Hierna wordt door ons een rapportage opgesteld.

Dit komt terug in de rapportage

  • Ontwerptemperaturen
  • Transmissieverliezen
  • Ventilatieverliezen
  • Infiltratieverliezen
  • Warmteverliezen per m²/m³
  • Opwarmtoeslagen
  • Totaal aansluitvermogen