BENG (bijna energie neutraal gebouw)

Met een BENG berekening wordt de energieprestatie van een woning of een utiliteitsgebouw bepaald volgens de NTA8800. Deze BENG berekening is vanaf 1 januari 2021 verplicht bij de vergunningsaanvraag van nieuwbouw gebouwen (woningen en utiliteit) en vervangt daarmee de EPC berekening.

Het laten maken van een BENG berekening is al wel mogelijk, maar de uitkomsten zijn nu nog slechts indicatief. De rekensoftware is nu alleen beschikbaar in haar conceptversie. Vanaf 1 januari 2020 worden de definitieve versies vrijgegeven werkend volgens de NTA 8800. 

Niet iedereen mag straks een BENG berekening maken, ook moeten de berekeningen worden afgemeld door een gecertificeerd bedrijf in zowel de vergunningsfase als bij de daadwerkelijke oplevering van het gebouw. 

Wij verwachten op korte termijn de BENG certificering te ontvangen, maar kunnen nu al wel beginnen met de KOVO BENG scan. Onze adviseurs adviseren u graag over BENG, de nieuwe richtlijnen en mogelijke te nemen maatregelen om te voldoen aan de BENG eisen. 
De KOVO BENG scan omvat; 

 • Voorlopige BENG berekening (indicatief), middels Vabi EPA of Uniec3
 • Advies over installaties 
 • Rapport bestaande uit bouwkundige- en installatietechnische verklaringen
Direct een offerte aanvragen


Waar bestaat de BENG berekening uit?

Vanaf 1 januari 2021 leggen wij de energieprestatie van nieuwbouw gebouwen vast aan de hand van de BENG indicatoren. 

 • BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 • BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruikersoppervlak per jaar
 • BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten 
 • TOjuli: Beperken risico op oververhitting nieuwbouwwoningen 

Toelichting energiebehoefte

Voor het bepalen van de energiebehoefte, wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Er wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de gebouwschil waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte van de gevels, de mate van isolatie, de mate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. Niet alleen isolatie, maar juist de combinatie van bovenstaande factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk te beperken. BENG 1 gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’ ventilatiesysteem. De energiebehoefte invullen kan met hernieuwbare of fossiele energie

Toelichting primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik is de optelsom van het primair fossiel energiegebruik voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn zoals een warmtepomp, deze opgewekte energie van het primair fossiel energiegebruik wordt afgetrokken.

Toelichting hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie plus primair fossiel energiegebruik. Hernieuwbare energie is afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem.

Toelichting TOjuli

Nieuwe woningen worden zo energiezuinig mogelijk gebouwd, juist hierdoor wordt warmte beter vastgehouden. Directe zonintreding heeft een grote invloed op mogelijk oververhitting bij nieuwbouwwoningen wat in de zomer problemen kan opleveren. Hogere binnentemperaturen leiden tot gezondheidsrisico’s en overlast. 
Er is een indicator voor verlaging van het risico op oververhitting genaamd: TOjuli (TOjuli). De grenswaarde per 1 januari 2021 voor de TOjuli-indicator is: 1,20. Deze waarde is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding in het gebouw.

Prijsindicatie van een BENG project

Het is nu nog niet helemaal duidelijk hoe de prijsindicatie van een BENG project eruit komt te zien.
Wij verwachten dat enkel de BENG berekening, gebaseerd op de eerste tekeningen en bouwkundige- en installatietechnische omschrijvingen, minimaal een verdubbeling zal zijn t.o.v. de prijs van de standaard EPG berekening.  
Een BENG project omvat;

 • De voorlopige BENG berekening t.b.v. de omgevingsvergunning aanvraag
 • Locatie opname door één van onze adviseurs t.b.v. bewijslast BENG berekening
 • De definitieve BENG berekening bij oplevering/ in gebruik name van het gebouw
 • Advies
 • Afmelding van de BENG berekening 
 • Dossier opbouw 

Voorlopig werken wij op basis van regie tegen een uurtarief van € 75,- excl. btw. 

Kleine woning
€ 400,- *
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Prijsindicatie van enkel de BENG berekening
Middelgrote woning
€ 500,- *
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Prijsindicatie van enkel de BENG berekening
Grote woning
€ 575,- *
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Prijsindicatie van enkel de BENG berekening
Woontoren
Op aanvraag *
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Prijsindicatie van enkel de BENG berekening
Appartementen
Op aanvraag *
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Prijsindicatie van enkel de BENG berekening
Utiliteit
Op aanvraag *
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Prijsindicatie van enkel de BENG berekening