BENG (bijna energie neutraal gebouw)

Met een BENG berekening wordt de energieprestatie van een woning of een utiliteitsgebouw bepaald volgens de NTA8800. Deze BENG berekening is vanaf 1 januari 2021 verplicht bij de vergunningsaanvraag van nieuwbouw gebouwen (woningen en utiliteit) en vervangt daarmee de EPC berekening.

Niet iedereen mag een BENG berekening maken, ook moeten de berekeningen worden afgemeld door een gecertificeerd bedrijf in zowel de vergunningsfase als bij de daadwerkelijke oplevering van het gebouw. KOVO mag BENG berekeningen opstellen en afmelden. 
Onze adviseurs vertellen u graag meer over de BENG berekening en de mogelijke te nemen maatregelen om te voldoen aan de BENG indicatoren.

Direct een offerte aanvragen


Waar bestaat de BENG berekening uit?

Vanaf 1 januari 2021 leggen wij de energieprestatie van nieuwbouw gebouwen vast aan de hand van de BENG indicatoren. 

 • BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 • BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruikersoppervlak per jaar
 • BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten 
 • TOjuli: Beperken risico op oververhitting nieuwbouwwoningen 

Toelichting energiebehoefte

Voor het bepalen van de energiebehoefte, wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Er wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de gebouwschil waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte van de gevels, de mate van isolatie, de mate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. Niet alleen isolatie, maar juist de combinatie van bovenstaande factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk te beperken. BENG 1 gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’ ventilatiesysteem. De energiebehoefte invullen kan met hernieuwbare of fossiele energie

Toelichting primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik is de optelsom van het primair fossiel energiegebruik voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn zoals een warmtepomp, deze opgewekte energie van het primair fossiel energiegebruik wordt afgetrokken.

Toelichting hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie plus primair fossiel energiegebruik. Hernieuwbare energie is afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem.

Toelichting TOjuli

Nieuwe woningen worden zo energiezuinig mogelijk gebouwd, juist hierdoor wordt warmte beter vastgehouden. Directe zonintreding heeft een grote invloed op mogelijk oververhitting bij nieuwbouwwoningen wat in de zomer problemen kan opleveren. Hogere binnentemperaturen leiden tot gezondheidsrisico’s en overlast. 
Er is een indicator voor verlaging van het risico op oververhitting genaamd: TOjuli (TOjuli). De grenswaarde per 1 januari 2021 voor de TOjuli-indicator is: 1,20. Deze waarde is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding in het gebouw.

Toelichting BENG project

Een BENG berekening bestaat uit twee delen namelijk de BENG berekening t.b.v. van de omgevingsvergunningaanvraag en het BENG vervolgtraject bij de oplevering van de woning en/ of het gebouw. KOVO kan beide delen van de BENG berekening aanbieden. 
Een BENG totaalproject omvat;

 • De BENG berekening t.b.v. de omgevingsvergunning aanvraag
 • Opname op locatie door één van onze adviseurs t.b.v. BENG berekening
 • De BENG berekening bij oplevering/ in gebruik name van het gebouw
 • Advies m.b.t. BENG uitkomsten en toepassing van installatietechniek
 • Registratie en afmelding van de BENG berekening 
 • Afgeven van het energielabel
 • Dossier opbouw 

Levertermijn

Wilt u meer informatie over de actuele levertijden of heeft u een spoedopdracht, neem dan rechtstreeks contact op met Ben Sneijder, b.sneijder@kovo.nl, om de mogelijkheden te bespreken.

Kleine woning
€ 425,- * excl. btw
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Exclusief registratie- en afmeldkosten á € 54,-
Middelgrote woning
€ 475- * excl. btw
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Exclusief registratie- en afmeldkosten á € 54,-
Grote woning
€ 575,- * excl. btw
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Exclusief registratie- en afmeldkosten á € 54,-
Woontoren
Vanaf € 375,- * excl. btw *
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Exclusief registratie- en afmeldkosten á € 54,-
Appartementen
Vanaf € 375,- * excl. btw
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Exclusief registratie- en afmeldkosten á € 54,-
Utiliteit
Vanaf € 525,- * excl. btw
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
* Exclusief registratie- en afmeldkosten á € 54,-