Door: Technisch Centrum

Provinciehuis Flevoland overheid

Het oorspronkelijke Provinciehuis Flevoland te Lelystad stamt uit de eind jaren zestig en is in de loop der jaren telkens uitgebreid. In verband met het nijpende ruimtetekort, een verouderde werkomgeving en bouwtechnische kwaliteit besloot de provincie in 2005 opnieuw tot renovatie en uitbreiding van het provinciehuis over te gaan.

Vanaf 2013 ontzorgt Technisch Centrum het Provinciehuis door alle gebouwinstallatiedocumenten gestructureerd namens de Provincie te beheren.

De contactpersoon voor het Technisch Centrum is Martijn van der Lans.