Door: KOVO

Nieuwbouw basisschool Het Festival te Zwolle

Voor dit project ontving KOVO  de opdracht voor de oorspronkelijke nieuwbouw.
Daarna is deze basisschool, die als integraal kindcentrum dienst doet, uitgebreid.
Tijdens beide bouwfases mocht KOVO verzorgen:

  • Ontwerpen van de werktuigkundige en elektrotechnische installaties
  • Advisering van directie
  • Schrijven van het bestek en vervaardigen van de bestektekeningen
  • Verzorgen van uitvoeringsbegeleiding
  • Verzorgen van de oplevering

IKC Het Festival biedt ruimte aan 225 leerlingen verdeeld over 10 lokalen. Centraal in het gebouw zijn algemene voorzieningen opgenomen.

De contactpersoon binnen KOVO is Klaas Oostra.