Missie en visie van de KOVO-groep

Onze missie

De beste diensten aanbieden aan installateurs en fabrikanten waarmee installaties nader uitgerekend, getekend of gemodelleerd worden. Een stimulerende leer- en werkomgeving bieden aan medewerkers waarbinnen zelfontplooiing, ontwikkeling van vakmanschap en projectleiderschap centraal staan.

Onze visie

In een toenemend complexer gebouwde omgeving diensten leveren waarmee onze gebouwde omgeving daadwerkelijk vooruitgang boekt op het gebied van welbevinden voor de gebruikers en verduurzaming.