EPC naar 0,5 voor Noord Nederland

01-07-2010

Wat is EPC voor gebouwen?
De energiezuinigheid van een gebouw wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dit is de uitdrukking van een totaalprestatie met betrekking tot de energiezuinigheid.

De EPC heeft betrekking op gebouwgebonden energieverbruik. Hieronder wordt verstaan het energieverbruik voor verwarming, koeling, warm tapwater, ventilatie en basisverlichting in een woning. De energie, die bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten, televisies en computers verbruiken, wordt niet meegerekend in gebouwgebonden energieverbruik.

Hoe wordt deze berekend?
Huidige manier van berekenen:
De berekening van de EPC vindt plaats volgens de landelijk vastgestelde norm NEN 5128:2004 / A1:2008. In deze norm staan alle rekenregels beschreven waarmee de EPC moet worden berekend.

Deze norm geldt sinds 1996. Met dit instrument was het jarenlang goed mogelijk om de theoretische energieprestatie van woningen te berekenen. Want de daadwerkelijke energieprestatie kwam doorgaans goed overeen met de theoretische berekening. In het begin bedroeg de EPC in het Bouwbesluit 1,4. Dit getal is in de loop der jaren steeds verder omlaag gebracht omdat de eisen op het gebied van  energiebesparing steeds scherper werden opgeschroefd.

Nieuwe manier van berekenen:
Daarnaast komt er een nieuwe methode om de EPC te meten. In plaats van  de huidige Energie Prestatie Normering (EPN) komt er een nieuwe landelijke norm: de Energie prestatie van Gebouwen (EPG). Vooruitlopend op de landelijke invoering van de EPG op 1 januari 2011 wordt op 1 juli 2010 in Noord-Nederland de `Voorloper EPG' ingevoerd.

De EPG is een betere norm dan de EPN omdat hij rekening houdt met een meer reële binnentemperatuur, interne warmtelast, tapwaterbehoefte en luchtdichtheid.

EPC op 1 juli 2010 naar 0,5
Bijgestelde ambitie:
Korte tijd kon u via de website epc05 de berekeningssoftware van de Voorloper EPG bestellen. De eerste ervaringen met de software zijn helaas niet positief. Dat resulteert voor de noordelijke provincies in de wens de EPC-eis van 0,5 niet per 1 juli 2010 door te willen voeren. Noord-Nederland houdt wel vast aan haar ambitie op het gebied van duurzame nieuwbouw. We zetten ons allereerst in voor een goede rekenmethodiek. De komende weken gaan ze daar samen met marktpartijen en woningcorporaties aan werken. Zodra ze meer informatie hebben zullen ze dat onder andere via de website epc05 bekendmaken.

Wij zullen in Noord-Nederland overstappen op de definitieve EPG (NEN 7120) zodra hiervoor de software beschikbaar is en deze werkbaar is en partijen in Noord-Nederland minimaal drie maanden hebben kunnen werken met die software. De software is nu nog niet beschikbaar. Wij zullen u mailen als hierover meer informatie beschikbaar is. U kunt ook de site epc05 in de gaten houden.

Oorspronkelijke ambitie:
Vanaf 1 juli 2010 geldt in Noord-Nederland voor de woningbouw een strengere nieuwbouwnorm: een EPC van 0,5.  De noordelijke provincies verwachten eind april 2010 de publicatie in de Staatscourant van de AMvB Experimentbesluit excellente gebieden en koplopergebied Noord-Nederland. Daarmee is de nieuwe (strengere) norm vanaf 1 juli een feit voor de gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe.

Bronvermelding:
Deze tekst is een samenvatting van epc05 diensten op het gebied van EPC: KOVO kan voor u de benodigde EPC berekening uitvoeren als aanvulling voor uw bouwaanvraag.

KOVO
Uiteraard kunnen we dit voor u verzorgen als losse dienst maar het kan ook onderdeel zijn van een advies voor de installatie invulling van uw verbouw of nieuwbouw plannen.