Veelgestelde vragen

Vergunningen

Voor het bouwen en gebruik van een object zijn diverse vergunningen benodigd. Zo heeft u tegenwoordig een omgevingsvergunning nodig bij nieuw- of verbouw plannen. Daarnaast dient er in sommige situaties een gebruiksvergunning aangevraagd te worden door het doen van een gebruiksmelding. Zie hiervoor ook de website van de rijksoverheid.

Wanneer bent verplicht een legionellabeheersplan op te stellen?

Prioritaire instellingen zijn, conform het Drinkwaterbesluit, verplicht om een risicoanalyse en beheersplan te hebben. Prioritaire instellingen zijn: ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden, sauna’s en andere locaties met (zwem)baden, zoals bijvoorbeeld welnesscentra. Inrichtingen met logiesfunctie, waaronder hotels, bed & breakfast met meer dan vijf slaapplaatsen, (mini)campings, bungalowparken en jachthavens; Celinrichtingen en asielzoekerscentra; truckstops, benzinestations, wegrestaurants en dergelijke met douchefaciliteiten. Rijksoverheid over legionellabeheersplan.

Wat is NL/SfB?

Methodiek voor classificatie en coördinatie van gegevensstromen binnen het bouwproces. NL verwijst naar de Nederlandse implementatie van dit internationale systeem. De NL-SfB systematiek is de Nederlandse doorontwikkeling van de Zweedse SfB-ramingsmethodiek. SfB staat voor Samarbestkommittén för Byggnadsfragor (Samenwerkingscommité voor Bouwvraagstukken).

Wat is een BENG berekening?

Met een BENG berekening wordt de energieprestatie van een woning of een utiliteitsgebouw bepaald volgens de NTA8800. Deze BENG berekening is vanaf 1 januari 2021 verplicht bij de omgevingsvergunningsaanvraag van nieuwbouw gebouwen (woningen en utiliteit) en vervangt daarmee de EPC berekening.