Fabrikantenservice

We zien in de branche een verschuiving van de engineeringsvraagstukken richting de fabrikanten. Waar eerder een adviseur de vraag kreeg om voor een gebouw een installatieontwerp uit te werken, zien we nu steeds vaker dat dit rechtstreeks aan de installateur gevraagd wordt. Die betrekt op zijn beurt de fabrikanten hierbij. Hierdoor zien wij dat fabrikanten steeds meer engineeringsvraagstukken moeten uitwerken om aan deze vraag te kunnen voldoen.

 

Vaak is er bij de fabrikanten veel expertise beschikbaar over hun installatieontwerp, echter is de fabrikant in essentie geen engineeringsbureau. Hier zoekt KOVO met haar techneuten de aansluiting met fabrikanten om op deze manier een verlengstuk voor engineeringsvraagstukken voor organisaties te maken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag het één van onze specialisten.