Vuil- en/of hemelwaterberekening

Een goed ontworpen afvoerstelsel voorkomt verstoppingen, lekkages en stankoverlast in de vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer. Daarnaast zorgt het voor een zo laag mogelijke investering en minder onderhoudskosten.

Met een hemel- en vuilwaterberekening dimensioneren wij het afvoerstelsel. We maken onderscheid in een vuilwater- of hemelwaterafvoer, maar indien gewenst kunnen wij deze ook in combinatie berekenen. Leidingdiameters, de drukval en het lozingsdebiet worden bepaald. KOVO heeft ervaring met het ontwerpen van afvoerstelsels voor kleine woningen tot complexe utiliteitsgebouwen. We berekenen conform NEN3215 en NTR3216.

Een overzichtelijke rapportage geeft inzicht in de benodigde materialen, een grafische weergave van het afvoerstelsel en heldere berekeningen.

Direct een offerte aanvragen

Dit komt terug in de rapportage*

  • Leidingdiameters
  • Overzicht materialen

Bekijk hier een voorbeeld van een vuilwaterberekening.

*Kan afwijken bij grote opdrachten/maatwerk.

Tappunten ≤ 10 stuks
€ 245,-
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
Tappunten ≤ 20 stuks
€ 305,-
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
Tappunten ≤ 30 stuks
€ 365,-
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC