EPG berekening

Energie Prestatie voor Gebouwen berekening, beter bekend als EPG-berekening is de energiezuinigheidseis die de overheid stelt aan alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Bij de aanvraag van een bouwvergunning dient u de gemeente te kunnen aantonen dat uw aanvraag voldoet aan het geldende bouwbesluit. Daarbij behoren bouwtekeningen inclusief constructieberekeningen, en een EPG-berekening. In sommige situaties kan er door de ambtenaar om overige gegevens gevraagd worden.

Direct een offerte aanvragen

KOVO berekent volgens de norm

Een EPG-berekening dient opgesteld te worden middels de bepalingsmethode van de NEN7120. KOVO zorgt ervoor dat de EPG voldoet aan de norm, zodat u een soepele aanvraag heeft. Om uw berekening uit te voeren hebben wij de volgende gegevens nodig; situatietekening, plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten en het installatieconcept (eventueel kan KOVO dit verzorgen, zie ook installatie-advies).

Een uitgebreide berekening zorgt voor het doeltreffendste resultaat

Onze ervaring heeft ons geleerd dat bij een uitgebreide EPG-aanvraag, waarbij we extra gegevens invoeren ten opzichte van de eenvoudige methode, er in veel gevallen minder maatregelen nodig zijn om hetzelfde doel te behalen. Terug te zien in energiekosten of zelfs een aanzienlijke besparing in bouwkosten.

Dit komt terug in de rapportage*

  • Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie
  • Gebruikskosten (Gas en elektra)
  • CO2-emissie
  • Energieprestatie
  • BENG-indicatoren

Bekijk hier een voorbeeld van een EPG berekening.

* Kan afwijken bij grote opdrachten/maatwerk.

Kleine woning
€ 215,-*
BVO: ≤100m²
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
RC-waarden bekend
* i.c.m. warmteverlies- en koellastberekening € 630,-
Middelgrote woning
€ 245,-*
BVO: ≤ 175m²
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
RC-waarden bekend
* i.c.m. warmteverlies- en koellastberekening € 710,-
Grote woning
€ 285,-*
BVO: ≤250m²
Tekeningen beschikbaar in PDF en/of DWG en/of IFC
RC-waarden bekend
* i.c.m. warmteverlies- en koellastberekening € 750,-